دانلود رمان ترسناک محله ممنوعه ان دی ای

[ad_1]

قسمتی از متن رمان:

احساس کردم از پشت کشیده شدم… چیزی منو به سمت عقب می کشید…
همراهش شدم و برگشتم عقب و با انفجاری از سیاهی، احساس معلق بودن، از بین
رفت و با ضربه ی سنگینی، تمام احساسات وارد بدنم شد…
چشمامو یه دفعه ای باز کردم و نفس عمیقی کشیدم. چیزی جلوی نفس کشیدنم رو
می گرفت. دست بردم سمت دهنم که لوله ای که تو دهنم بود رو لمس کنم. با دیدن
دستی که به سمتم دراز شد، چشمام گشاد شد. دستمو برای دور کردنش تکون دادم
و با تعجب دیدم اون دست هم تکون خورد. در کمال تعجب فهمیدم این دست
کوچیک با پوست سبزه، مال منه.
پرده ی کنار تختم کشیده شد و دختر جوونی که لباس سفیدی تنش بود، چند لحظه با
تعجب به چشمای بازم نگاه کرد و بعد به سمت مخالف من دوید و از محدوده ی دیدم
خارج شد.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *