دانلود رمان پائیز آغاز زندگیست از بهناز کاظمی

[ad_1]

دانلود رمان جدید پائیز آغاز زندگیست از بهناز کاظمی

دانلود رمان پائیز آغاز زندگیست از بهناز کاظمی

رمان پائیز آغاز زندگیست از بهناز کاظمی

خلاصه داستان رمان پائیز آغاز زندگیست :
قصه ی ما قصه ی دختری است از جنس ناب محبت … محبتی که هرگز
پوششی از منت را بر خود ندیده است … دختری که مادر به دنیا آمده
است و مادرانه می بارد برای تک تک انسان های زندگی اش … دختری که
دل به محبت خداوندش سپرده و دست در دست او با قدرت قدم بر می
دارد و با لبخند پر نورش دنیای تاریک تنهایی اطرافیانش را روشن می کند
… و وجودش همچون سرپناهی برای همه است … اما … همیشه امایی
هست … زندگی همیشه بر یک حال نمی ماند … دست روزگار تیرگی
هایی برای این دختر می آورد … او با این تیرگی ها چه می کند ؟!
به نام خدا
در را باز کرد … قدم به بیرون گذاشت … به اطرافش نگاه کرد … دنیا بی
روح شده بود یا او ؟ ! نمی دانست … قدم برداشت … شک کرده بود که
نکند بی خبر فضانورد شده است ؟ ! انگار روی زمین قدم نمی زد . صدایش
کردند نشنید … نگاهش کردند ندید … باد تند می وزید نفهمید … حتی
زمین خورد حس نکرد … دوستانش فقط نگاهش می کردند و آرزو می
کردند ای کاش حداقل حالت چهره اش عوض شود … نفس هایش سنگین
شد … سر را که بالا آورد در سیاهی چشمان روبه رویش غرق شد …
بغض کرد … اشک نریخت … اما بغض کرد … چه کرده بودند با او … چه کرده بودند …
***
با خودکاری در دستش دائم به میز ضربه می زد و هر از گاهی آهی می کشید . عاطفه به آرامی از پشت به او نزدیک شد و


[ad_2]

لینک منبع